ACCOUNT

CovidCheck-Certificat no positivem Schnelltest an der Schoul?

D’Omikron-Well huet dozou gefouert, dass eng Rei vun de sanitäre Mesuren an de Schoulen ugepasst goufen. Ënnert anerem musse Kanner, deenen hire Schnelltest an der Schoul positiv ass, elo net nach e PCR-Test maachen, éier si an Isolatioun kommen.

D’Viraussetzung fir e gëltege CovidCheck-Certificat no enger Infektioun ze kréien, bléift zu Lëtzebuerg awer de positive PCR-Test.

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Ass fir d’Zukunft geplangt, deene SchülerInnen, déi e positive Schnelltest an der Schoul gemaach hunn, op Basis vun dësem Test e CovidCheck-Certificat auszestellen?
    Falls jo: Géifen dës Certificaten vun aneren EU-Länner unerkannt ginn?

  2. Wéi goufen d’Elteren doriwwer informéiert, dass si awer zousätzlech zum Schnelltest nach e PCR-Test musse bei hire Kanner maache loossen, falls si wëllen, dass dës no der Erkrankung e CovidCheck-Certificat kréien?
    Wien dréit d’Käschte vun dësem PCR-Test?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 5613

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Aarbechtssichender, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn, an déi de Statut vun engem Travailleur handicapé hunn, kënnen an
D’Gesetz vum 14te Juli 2015 reglementéiert den Accès zum Beruff vum Psychotherapeut. Et kann een ee Master an der klinescher Psychologie hunn, aner Diplomer
An hirer Äntwert op meng Question parlementaire n°7357 huet d’Ministesch geschriwwen, dass zum deemolegen Zäitpunkt insgesamt 388 Kanner a Jugendlecher duerch d’Geriichtsuerteeler vun deenen