Proposéiert Alternativen un d’Bewunner vum Foyer Don Bosco

A lowsection of Ukrainian immigrants with luggage crossing border and getting to refugee camp.

Den 27ten November war de Familljeminister Max Hahn Invité vun der Redaktioun um RTL. An dësem Interview huet de Minister gesot, dass verschiddene Persounen, déi aktuell am Foyer Don Bosco… Continue reading Proposéiert Alternativen un d’Bewunner vum Foyer Don Bosco

Personaliséiert Betreiung vun der ADEM – Nofro

Job classifieds ads newspaper and coffee cup on wooden table. Job search concept, 3d illustration

An der Fro n°8227 huet den Aarbechtsminister de Prozess hannert der personaliséierter Betreiung vun der ADEM dokumentéiert. Ënnert anerem seet de Minister: “”En Aktiounsplang fir déi Leit déi vun enger… Continue reading Personaliséiert Betreiung vun der ADEM – Nofro

Start vun der Wanteraktioun

D’Wanteraktioun geet traditionell den 1ten Dezember op an den 31te Mäerz zou. An der Vergaangenheet hunn ech d’Madamm Ministesch scho gefrot, fir d’Wanteraktioun éischter ze starten (N°1496). 2020 war se… Continue reading Start vun der Wanteraktioun

Et kënnt een op d’Gare mee net an den Zuch

A disabled person on a wheelchair in a park -

An der parlamentarescher Fro n°7599 hat ech de Mobilitéitsminister gefrot, wéi eng Garë momentan scho konform zum Gesetz vum 7ten Januar 2022 an domat accessibel sinn. Eng accessibel Gare bréngt… Continue reading Et kënnt een op d’Gare mee net an den Zuch

Analys vun de Gemengereglementer déi d’allgemeng Heescherei verbidde wëllen

Homeless depressed beggar sitting with bags and cardboards on the street on the ragged wall background. Concept of social poverty

Context: Séance publique vum 18ten Abrëll 2023 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Déi rezent Entwécklungen an der Stad Lëtzebuerg mam Verbuet vun der allgemenger Heescherei si medial vill kritiséiert… Continue reading Analys vun de Gemengereglementer déi d’allgemeng Heescherei verbidde wëllen

Integratioun vun arabophone Flüchtlingen

D’ASBL “Eng Zukunft fir Lëtzebuerg” setzt sech zënter Jore fir eng besser Integratioun vu Flüchtlingen hei zu Lëtzebuerg an, notamment, well d’Personal an d’Fräiwëlleger vun der ASBL den arabophonesche Persounen… Continue reading Integratioun vun arabophone Flüchtlingen

FRO.LU: Assurance dépendance

A disabled person in a wheelchair with a friend smiling, handicapped normality

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Eng fleegebedierfteg Persoun kann iwwert d’Assurance dépendance en Aidant informell fir doheem ufroen. Wann eng fleegebedierfteg Persoun den Aidant informell wëll wiesselen, da gëtt… Continue reading FRO.LU: Assurance dépendance

Accessibilitéit vu Garen

De 7ten Januar 2022 gouf an der Chamber d’Gesetz fir eenheetlech Krittäre fir een Handicapgerechten Accès zu Gebaier an der Voie publique gestëmmt. Esou mussen och Leit mat reduzéierter Mobilitéit… Continue reading Accessibilitéit vu Garen

FRO.LU: Waardezäiten an den Ateliers protégés

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Aarbechtssichender, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn, an déi de Statut vun engem Travailleur handicapé hunn, kënnen an Ateliers protégés eng Plaz fannen. Dës… Continue reading FRO.LU: Waardezäiten an den Ateliers protégés

FRO.LU: Staatlech Ënnerstëtzung vum Sport fir Leit mat Handicap

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Am Aktivitéitsrapport vum Sportsministère vun 2021 ass ze liesen, a wéi engem Montant de Staat déi verschidde Sportorganisatiounen a -Federatiounen 2021 ënnerstëtzt huet. Hei… Continue reading FRO.LU: Staatlech Ënnerstëtzung vum Sport fir Leit mat Handicap