Handel mat Hai-Produiten

An engem rezenten Dokumentarfilm mam Numm “Seapiracy”, deen aktuell op enger bekanntener Streaming-Plattform ze gesinn ass, gëtt iwwert déi massiv negativ Konsequenze vun de Fëscherei-Industrie opgekläert. Am Documentaire gëtt och eng Praktik opgedeckt, déi ëmgangssproochlech “Finning” genannt gëtt, a bei där Haie geziilt gefëscht gi mam Zil, hinnen d’Flossen ofzeschneiden. Read more…

Wat kascht d’Juegd ?

An hirer Äntwert op parlamentaresch Fro N°4364 huet d’Ëmweltministesch Zuelen zum Wëldschued geliwwert a schreift, dass 2020 bal 570 000€ u Wëldschued entstane sinn. Dës Zuele kënnen och am technesche Rapport iwwert d’Juegd méi genee gekuckt ginn, dee vum Ëmweltministère verëffentlecht gouf. Och wann dës Zuelen, wéi d’Ministesch schreift, net Read more…

Import vun exoteschen Villercher

Verschidde Papageienaarten si wéinst hire faarwege Plommen an dem Fait, dass si d’Stëmm vu Mënschen imitéiere kënnen, weltwäit beléift Hausdéieren. Leider sinn awer och d’Papageien vum Verloscht vun der Aartevillfalt betraff. Tëscht 1994 an 2003 goufe ronn 1,6 Millioune Papageien an d’EU importéiert, déi ënnert déi sougenannte CITES-Bestëmmunge falen, also Read more…

Motioun fir e Verbuet vun der Klappjuegd

Context:Gesetzesprojet 7569 iwwert d’Juegdkonventioun D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: D’Déiereschutzorganisatioun PETA entkräft op hierer Website eng ganz Parti vun Argumenter, déi ëmmer ërem vu Juegtënnerstëtzer virbruecht ginn, fir d’Bäibehale vun der Klappjuegd ze legitiméieren (Source: https://www.peta.de/themen/jagdirrtuemer/). D’Diskussiounen rondërem d’Thema Juegd weisen, dass et net nëmmen eng eenzeg Léisung fir Read more…