D’Pirate stinn hannert dem TICE

De Piratendeputéierten Marc Goergen an de Südkandidat Yann Retter hunn haut d’Vertrieder vun der FGFC (Fédération Générale de la Fonction Communale) gesi fir mat hinnen iwwert d’Zukunft ma TICE ze… Continue reading D’Pirate stinn hannert dem TICE

Individualverkéier

Smartphone app shows charging status of the electric car battery. Electro transport concept

Individualverkéier Home Inhalt Lëtzebuerg huet en Transportproblem. Mir hunn ze vill Autoen an zevill Traffic op eise Stroossen a brauchen dofir besser Alternativen an ee besseren ëffentlechen Transport. Den Auto… Continue reading Individualverkéier

Ëffentlechen Transport

happy young couple smiling each other while sitting in city bus

Ëffentlechen Transport Home Inhalt Gratis ëffentlechen Transport erhalen Mir hunn eis jorelaang dofir agesat, dass den ëffentlechen Transport gratis gëtt.   2020 gouf eis Fuerderung endlech ëmgesat. Mir Piraten: Sti fir… Continue reading Ëffentlechen Transport