Präsidiumssëtzung vum 28&29.10.2020

Präsidium vum 28.10.2020 Personal Huis clos   Präsidium 29.10.2020 Present: Sven , Marc, Lucie, Jo, Starsky, Camille, Marie-Paule 1. Decisioun fir de Kandidat fir de Poste vum Conseiller Vott: ugeholl.… Continue reading Präsidiumssëtzung vum 28&29.10.2020

Präsidiumssëtzung vum 29.09.2020

Präsidium vum 29.09.2020 Ordre du jour Vott vun der Propositioun de Loi: Recouvrement de Nationalité Vott iwwert d’Positioun vun de Pirate vis-à-vis vun enger neier Reglementatioun an enger Liberaliséierung vum Glécksspill Vott fir ze… Continue reading Präsidiumssëtzung vum 29.09.2020

Präsidiumssëtzung vum 15.09.2020

Rapport 15.09.2020 Ordre du Jour: Bilan 2019 Courrier BCEE Don’e Parteifinanzéierung (Vote unanime) Dossier Glécksspill (Vote nächst Kéier am Sëtzung a 15 Deeg, PDF “Note d’information, solution COVID pour HORESCA, légalisation des… Continue reading Präsidiumssëtzung vum 15.09.2020

Präsidiumssëtzung vum 22.04.2020

Präsidiumssëtzung vum 15.04.2020

Präsidiumssëtzung vum 25.02.2020

Präsidium vum 15te Januar 2020

Finanzen 2019

PRÄSIDIUM VUM 20. NOVEMBER 2019

PRÄSIDIUMSSËTZUNG VUM 16TEN OKTOBER 2019