Impact des futurs projets de loi sur les objectifs à valeur constitutionnelle

Impact des futurs projets de loi sur les objectifs à valeur constitutionnelle Contexte: Dossier parlementaire n°7755 – Proposition de révision du chapitre III de la Constitution   La Chambre des Députés déclare: qu’avec le dossier parlementaire N°7755, la troisième révision constitutionnelle sera soumise au vote; que des objectifs à valeur Read more…

Oser une démocratie plus directe ! Une assemblée citoyenne avec des gens comme toi et moi

D‘Politik méi no un d Biergerinnen a Bierger bréngen an d’Leit endlech an der Politik matdiskutéieren loossen. Dat ass d’Zil vum Biergerrot. Per Lous ginn Leit aus der Bevëlkerung gezunn, déi dann iwwert e bestëmmt Thema Léisungen fir d‘Land ausschaffen. Dës Léisungen ginn dann dem Parlament virgeluecht. Um Samschdeg den 9. Mäerz war d’Piratepartei zu EUPEN an der Belsch, fir sech iwwert de Biergerrot, deen do agefouert gouf, ze informéieren. Am Kader vun enger Pressekonferenz am Parlament vun der „Deutschsprachigen Gemeinschaft“ gouf d’Aarbecht vum Biergerrot erkläert an et goufen Iddien ausgetosch.

Weiderliesen