ACCOUNT

Autosplacken

Um Site vun der SNCA (Société Nationale de Circulation Automobile) ginn déi verschidde Formater vun Autos- a Motosplacken, déi zu Lëtzebuerg kënnen immatrikuléiert ginn opgelëscht. Fir déi Autosplacken, déi no 2003 ugefrot gi sinn, muss d’Konditioun erfëllt sinn, dass 5 Chifferen oder 2 Buschtawen a 4 Chifferen drop stinn. D’SNCA Dokument präziséiert net, wéi mat deene Placken ëmgaange gëtt, déi net op der Lëscht stinn.

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Wéi eng Formater sinn haut nach am Ëmlaf, déi net Deel vun den haut nach immatrikuléierbare SNCA-Placke sinn?

  2. Wéi vill vun dëse Placke sinn aktuell nach am Ëmlaf?

  3. Mengen Informatiounen no, kënnen dës eeler Placken net méi op aner Autoen oder Motoen transferéiert ginn. Kann de Minister erklären, firwat dëst de Fall ass, an ob et hei net méiglech wier, dës Placken awer nach am Ëmlaf ze halen?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 6347

Zesummenhang posts

An der Äntwert op eng virrecht parlamentaresch Fro (n°7226) huet den Aarbechtsminister erkläert, dass Persounen an enger Aarbechtsmesure bei der ADEM (OTI, CAE, CIE,
Es heißt nicht umsonst, dass Gewalt viele Gesichter hat, denn es gibt unterschiedliche Arten von Gewalt und unterschiedliche Opfer von Gewalt, auch in Beziehungen.