ACCOUNT

Rechter vun de Leit an Aarbechtsmesurë vun der ADEM

An der Äntwert op eng virrecht parlamentaresch Fro (n°7226) huet den Aarbechtsminister erkläert, dass Persounen an enger Aarbechtsmesure bei der ADEM (OTI, CAE, CIE, SP oder CRE) kee Recht op Congé pour raisons familiales hunn. Dëst wëll den Aarbechter, ausser an enger Mesure spéciale, keen “Salarié” wier. An der Äntwert vum Minister gëtt och gesot,… Continue reading Rechter vun de Leit an Aarbechtsmesurë vun der ADEM

NATO-Pipeline um Findel

Am September gouf eng NATO-Pipeline, déi de Findel mat Kerosin beliwwert, bei Maintenanceaarbechten an Däitschland beschiedegt. Glécklecherweis ass de Schued relativ kleng bliwwen an et ass net zu Enkpäss an der Beliwwerung vu Kerosin fir de Findel komm. Och wärend der Iwwerschwemmungskatastroph am Joer 2021 war et bei der nämmlechter Pipeline zu Problemer komm. Eng… Continue reading NATO-Pipeline um Findel

Excel-Tableau vum Logementsministère

De Wunnengsbauministère hat am Oktober Ännerungen u sengem Mietgesetz virgeluecht. Hei huet hien eng Ännerung vum Mietpräisdeckel proposéiert, dee vun aktuell 5% vum Capital investi op 3,5% soll erofgoen. Gläichzäiteg ass de Minister higaangen an huet d’Berechnungskoeffiziente vum Capital investi geännert.  Leit, déi wollten, konnte mat engem Excel-Tableau vum Ministère ausrechnen, wéi sech d’Loyere mat… Continue reading Excel-Tableau vum Logementsministère

Hëllefe vun den Office sociaux

Am ofgeännerte Gesetz vum 18ten Dezember 2009 ass d’Aide sociale gereegelt. Iwwert d’Office sociaux kënnen d’Leit Hëllefe kréie fir Waasser-, Stroum- an Heizrechnungen ze bezuelen, fir Dokteschrechnungen ze bezuelen oder fir Iesswueren ze kréien. D’Unzuel u Persounen, déi op Hëllefen ugewise sinn, klëmmt all Joers. Laut Caritas Lëtzebuerg ass d’Frequentatioun vun den 12 Sozial-Epicerien iwwer… Continue reading Hëllefe vun den Office sociaux

Kann een an enger Aarbechtsmesure de Congé pour raisons familiales kréien

Vum Congé pour raisons familiales kënnen all d’Employéen, Independanten a Léierjongen a -meedecher profitéiteren. Et geet bei dëser Fräistellung drëms, fir den Elteren z’erméiglechen, no hirem kranke Kand ze kuken. Den Artikel L.234-51 vum Code de travail präziséiert allerdéngs net, wéi et ëm Persoune steet, déi an enger Aarbechtsmesure vun der ADEM schaffen. An deem… Continue reading Kann een an enger Aarbechtsmesure de Congé pour raisons familiales kréien

Eng klimaneutral Chamber

Flat lay top view of outline of house on green background, sustainable living concept. Copy space.

Wärend der Aktualitéitsstonn iwwert d’Weltklimakonferenz (COP27) hunn d’Piraten d’Propose gemaach, fir d’Chamber bis 2030 klimaneutral ze gestalten.  D’Motioun gouf an eng Kommissioun verwisen, fir do behandelt ze ginn.   D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: de Paräisser Klimaaccord an den europäesche Green Deal ginn d’Marschrichtung vir, fir d’europäesch Wirtschaft bis 2050 klimaneutral ze gestalten; d’Regierung… Continue reading Eng klimaneutral Chamber

Payementer vun ausstoende Rechnunge bei der CCSS

Laut Artikel 428 vum Code de la sécurité sociale muss all Decompte un d’CCSS innerhalb vun 10 Deeg bezuelt ginn. Dëst onofhängeg dovunner, ob déi betraffe Persoun mat der Rechnung averstanen ass oder net. D’CCSS kann awer mat der betraffener Persoun och ee Plang opstellen, wéi d’Scholde sollte bezuelt ginn. Am Fall vun engem feelende… Continue reading Payementer vun ausstoende Rechnunge bei der CCSS

Epidemie vu Bronchiolite-Fäll an der Kannerklinik

Doctor placing an oxygen mask on patient in hospital

Lëtzebuerg leit aktuell ënnert eng Epidemie vu Bronchiolite-Fäll. D’Better an der Kannerklinik si momentan alleguer beluecht an d’Kapazitéite an der Pediatrie si méi ewéi ausgelaascht. Dowéinst gouf och schonn eng Krisenzell en Place gesat, déi e Plang ausschaffe soll, fir ze kucken, wéi d’Kapazitéiten u pediatresche Better ka kuerzfristeg erop gesat ginn. Des Weidere kënnt… Continue reading Epidemie vu Bronchiolite-Fäll an der Kannerklinik

Pediatrien zu Lëtzebuerg

Helping the child. Two doctors in white coats is in the clinic working together.

Lëtzebuerg leit aktuell ënnert enger Epidemie vu Bronchiolite-Fäll. D’Better an der Kannerklinik si momentan alleguer beluecht, eng Krisenzell gouf en Place gesat an et kënnt et och zu sougenannten Deprogrammatiounen, soudass pediatresch Chirurgie-Interventiounen, déi net urgent sinn, verréckelt ginn. An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt: Wéi vill Pediater pro 1000 Awunner… Continue reading Pediatrien zu Lëtzebuerg

Assurance dépendance

Adult daughter and senior parent wearing facemasks during coronavirus and flu outbreak. Help for the convalescent.

Am Kader vun der Assurance dépendance gëtt et d’Méiglechkeet vun de sougenannte Prestations en espèces. Dobäi handelt et sech ëm Geld vum Staat fir ee Mënsch, deen sech all Woch ëm eng Persoun këmmert, déi op zousätzlech Hëllef ugewisen ass. Bei de Prestations en espèces ginn et fest Montanten, déi sech no der Zäit riichten,… Continue reading Assurance dépendance