Astreinte wéinst Fiches d’impôts

Published by Sven Clement on

2021 goufen d’Fiches d’impôts vun der Steierverwaltung digitaliséiert, esou dass d’Salariéeën hir Fiches d’impôt net méi mussen un den Employeur weiderginn. Den Employeur muss des Fichen da vu MyGuichet eroflueden. Mëscht en dëst net, kann d’Steierverwaltung eng Astreinte oder Sommatioun ausspriechen.

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Wéi vill Astreinten a Sommatioune goufen an dësem Kader scho gesprach? Wéi héisch faalen dës Strofen an der Reegel aus?

  2. Wéi vill Astreinte goufen un Entreprisë gesprach, 

• déi iwwer 250 Salariéeën hunn?

• déi tëscht 50 an 250 Salariéeën hunn?

• déi tëscht 50 an 1 Salariéeën hunn?

3. Schwätzt d’ACD och Astreinten oder Sommatioune géint Entreprisen aus, déi keng Salariéeë beschäftegen?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 6209


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.