Ass Lëtzebuerg bereet fir autonom Autoen?

Selbstfuerent Autoen si scho säit Jore keng Wahnvirstellung méi. Hautzedaags ginn et ëmmer méi Autoen déi autonom op eise Stroossen fueren.

Leider sinn eis Stroossen nach net ugepasst fir dass dës modern Autoen hei sécher fuere kennen. D’Piraten ënnerstëtzen d’Innovatioun an dësem Beräich, an dofir wëlle mer vun der Regierung wëssen, ob eise Stroossereseau deemnächst hei wäert verbessert ginn.

Hei ass d’Fro:

D’Regierung huet am Koalitiounsaccord ugekënnegt d’Innovatioun an der Automobilitéit ze ënnerstëtzen andeems d’Technologien, déi fir d’Realisatioun vum autonome Fuere gebraucht ginn, reglementéiert solle ginn. Am Automobilsecteur ginn et aktuell schonn Autoen ze kafen, déi d’autonoomt Fueren op zweeter Stuff erméiglechen.

Op eise Stroossen hu verschidden Autoen awer aktuell nach Problemer mam autonome Fueren, well eng schlecht Beschëlderung, onzureichend Stroossemarkéierungen oder d’Präsenz vu Chantieren de Bordinstrumenter Problemer bereeden. Dëst wërft Zweiwel op, ob de lëtzebuergesche Stroossereseau fir d’autonoomt Fueren zweeter Stuff bereet ass. An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1) Ass den Här Minister Bausch der Meenung, dass d’Stroossemarkéierungen an d’Beschëlderung an hirer aktueller Form ugepasst sinn fir d’autonoomt Fueren zweeter Stuff ? Falls nee, wat gedenkt de Minister hei ze ënnerhuelen?

2) D’Spuerhalteassistenz vun autonom fuerenden Autoen op zweeter Stuff analyséiert virun allem d’Stroossemarkéierungslinnen op der Strooss. Op ville Stroossen feelen dës Markéierungen, wéi z.B. d’Mëttellinn, awer zum Deel. Gedenkt den Här Minister Bausch d’Stroossemarkéierungen zumindest op den Haaptstroossen ze zeechnen? Falls jo, op wéi enge Stroossen ass dëst virgesinn a bis wéini soll dëst gemaacht sinn?

3) Wéi eng Mesurë wäert d’Madamm Ministesch Lenert ënnerhuele fir d’Konsumenten op déi aktuell Défaillancen a Risikoe vun autonomen Autoen opmierksam ze maachen?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 508

Zesummenhang posts

Am Juli 2023 hat ech dem Minister e puer Froen zum Subside de Qualité+ an dem Règlement grand-ducal vum 23ten Dezember 2016 gestallt (Fro
Deutsche Versioun weiter unten Liicht Sprooch D’Pirate sinn eng politesch Partei. Eng politesch Partei ass eng Grupp vu Leit mat Iddie fir nei Gesetzer.