Allocation de vie chère – Gewerkschaft beschwéiert sech iwwert verlueren Dossieren

Published by Sven Clement on

D’Allocation de vie chère vum FNS gëtt, wéi aus dem Commentaire vum Rapport d’Activité 2018 vum FNS ervirgeet, vu Gemengen an aner Institutiounen heefeg als Grondlag genotzt, fir ähnlech Prestatiounen auszebezuelen. Am Rapport heescht et konkret:
“La décision quant à l’octroi de l’allocation sert souvent comme condition d’attribution d’autres prestations similaires payées par les administrations communales et autres institutions (Rapport d’activité 2018, FNS, p. 30).”
Vun 2014 op 2018 sinn d’Zuele vun den Demandë fir eng Allocation de vie chère beim FNS relativ stabil bliwwen, wärend et grouss Variatioune bei der Unzuel u Beneficiaire gouf.

An deem Zesummenhang huet de Sven Clement der Famillieminstësch dës Froe gestallt:

  • Wat sinn d’Grënn fir déi grouss Diskrepanz tëscht der Unzuel vun Demanden an der Unzuel vun de Beneficiairen?
  • An deene leschten Deeg hu Gewerkschaftler sech beschwéiert, datt anscheinend méi Dossiere wéi soss üblech net beim FNS ukomm wieren. Wéi vill Reklamatioune krit den FNS pro Joer, well Dossiere verluer goungen?
  • Wéi eng Prozedur huet den FNS, fir de Betraffenen am Fall vun engem verluerenen Dossier ze hëllefen?
  • Här Wirtschaftsminister, wéi héich ass den Taux vu Bréiwer, déi bei der Post pro Joer verluer ginn oder esou beschiedegt ginn, dass se net méi zougestallt kënne ginn?
  • Kann et virkommen, datt Bréiwer opgrond vu mangelndem Porto net zougestallt ginn?

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.