Agents de la coopération

Published by Sven Clement on

Wéi vill Lëtzebuerger hunn de Statut vum Agent de la coopératioun a wéi ginn dës Leit agesat?
Mir hunn dem zoustännege Minister eng parlamentaresch Fro gestallt.

Mam Gesetz vum 6. Januar 1996 gouf de Statut vum Agent de la coopération geschaf. Dëse Statut kënnen Employéen aus Privatsecteur an och Staatsemployéen a Fonctionnaire kréien. Dës Persoune leeschten am Alldag e wichtege Bäitrag zur Kooperatiounspolitik um Terrain.

An deem Zesummenhang wéilt ech der Ministesch dës Froe stellen:

  • Opgedeelt no der Ënnerscheedung tëscht Privatsecteur, Employé de l’État a Fonctionnaire engersäits an opgedeelt no dem Déngschtalter anerersäits: Wéi vill Agents de la coopération sinn aktuell am Asaz?
  • Wéi vill dovunner sinn u lëtzebuergesch Ambassaden attachéiert? Wéi vill schaffen zu Lëtzebuerg?
  • Wéi vill Agente profitéiere vun enger indemnité de séjour? Wéi héich ass dës an der Moyenne? Ass dës un d’indemnité de poste vun den Diplomate gekoppelt? Wa jo, wéi eng Formel gëtt do applizéiert?

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.