7973 – Projet de loi autorisant le Gouvernement à participer au financement des travaux nécessaires à l’extension de la station d’épuration de Luxembourg Beggen

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President.
Mir wäerten dat och haut matstëmmen. Ech mengen,
d’Madamm Polfer huet eis et un d’Häerz geluecht, an
ech kann Iech jo näischt ofleenen. Et ass e super …
Une voix | O!
(Interruptions)
M. Marc Goergen (Piraten) | Gären. Dat ass e super
Projet. An dofir wäerte mir en och haut matstëmmen.
Merci

Zesummenhang posts

Zu Rodange gëtt de Bau vun engem Jugend- a Familljenhotel geplangt. Dëse Projet stéisst op Widderstand vu Biergerinnen a Bierger aus der Gemeng, well
D’Office Sociaux’en hei am Land leeschten ee wichtegen Déngscht, fir deene Leit, déi et hei am Land finanziell net iwwert Ronne packen, ënnert d’Äerm
An mindestens engem Foyer fir Leit déi op Lëtzebuerg geflücht sinn elo am Wanter Zoustänn, déi esou fir Kanner an och Erwuessener net gutt