7970 – Projet de loi autorisant l’État à participer au financement du développement de logements du projet « An der Schmëtt »

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President.
Merci der Madamm Ahmedova fir dee gudde schrëftlechen a mëndleche Rapport. Mir Piraten stëmmen
natierlech zou, well hei Leit mat klenge Revenuen eng
Wunneng kënne fannen. Soumat ass dat ee gudde Projet.
Merci

Zesummenhang posts

Zu Rodange gëtt de Bau vun engem Jugend- a Familljenhotel geplangt. Dëse Projet stéisst op Widderstand vu Biergerinnen a Bierger aus der Gemeng, well
D’Office Sociaux’en hei am Land leeschten ee wichtegen Déngscht, fir deene Leit, déi et hei am Land finanziell net iwwert Ronne packen, ënnert d’Äerm
An mindestens engem Foyer fir Leit déi op Lëtzebuerg geflücht sinn elo am Wanter Zoustänn, déi esou fir Kanner an och Erwuessener net gutt