7846 – Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 surles droits d’auteur, les droits voisins et lesbases de données en vue de la transposition de la directive 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril2019 établissant des règles sur l’exercicedu droit d’auteur et des droits voisinsapplicables à certaines transmissions enligne d’organismes de radiodiffusion etretransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conse

M. Sven Clement (Piraten)

Här President,

Léif Kolleeginnen a Kolleegen, och wann de Kolleeg Guy Arendt virdru gemengt huet, et wär schonn alles gesot ginn, muss ech e leider enttäuschen. An et ass net, well ech mech preparéiert hunn op den Dossier, datt ech d’Wuert ergräifen, mee well tatsächlech Inhalter derbäi sinn, déi awer e bësse méi e breeden
Debat meritéieren.
(Interruptions)
Merci un d’Rapportrice Francine Closener. Ech mengen, dat ass hei scho gesot ginn: Et ass e ganz ausféierleche Rapport gewiescht fir en Text, deen op den éischte Bléck ganz einfach kléngt, op den éischte
Bléck ganz positiv kléngt, mee beim méi genauen Hikucken dann awer déi eng oder aner Lacune huet. An do soll ee sech net derhannert verstoppen. Et soll een éierlech domadder ëmgoen an déi dann och thematiséieren. Et soll jo u sech d’Ausmooss u Geoblocking reduzéiert ginn. An esou sollen dann déi administrativ Demarchë fir d’Fernseeschaînen, déi hire Programm am EU-Ausland wëllen accessibel maachen, däitlech méi einfach ginn. Sou wäit, sou gutt. Wann een dat liest, seet een: „Applaus! Super Direktiv! Do kann een einfach nëmme blann mat Jo stëmmen.“ Allerdéngs gëllt dat dann nëmme fir Noriichteprogrammer an déi Sendungen, déi se zu 100 % selwer produzéieren. An d’Iwwerdrounge vu Sportsmanifestatiounen, dat wat déi meescht Tëleespectateuren dann awer interesséiert niewent dem Journal owes, déi sinn ausgeschloss. A grad do si mer jo awer ganz heefeg an der Diskussioun, wou d’Leit hautdesdaags net méi verstinn, firwat dës Biller an hirem Land net disponibel sinn. Ech mengen, dee Message huet jiddweree vun eis schonn eng Kéier gesinn a jiddweree vun eis ass degoûtéiert, wann e bei iergendengem Tëleessender op eemol gesäit, meeschtens am Livestream online. Dës Biller sinn an Ärem Land net disponibel.“ Grad.

Une voix | Am Replay.
M. Sven Clement (Piraten) am Replay net. Soubal mer online ginn, kënne se jo Geoblocking maachen. A genau do ass, mengen ech, de Problem Dat heiten ass also ganz kloer eng Minimesure: Mir
schwätze vun den Noriichteprogrammer a mir schwätze vun 100 % selwer produzéiert. Si geet eis also net wäit genuch. Dat, mengen ech, hunn ech elo kloer gesot. Mir verstinn nämlech net, firwat e Geoblocking an esou enger interkonnektéierter Welt, an där mer liewen, a grad an enger EU, déi sech jo awer op de Fändel schreift, grenzelos ze sinn, nach ëmmer eng traureg Realitéit ass. An eisen Ae misst de Geoblocking scho laang e Relikt aus vergaangenen Zäite sinn! Et kann dach net sinn, datt an enger Wirtschaftsunioun Wueren, Persounen a Sue sech fräi beweegen dierfen an Donnéeën dierfen et net. Donnéeën, déi op engem fräien Netz zirkuléieren, dem Internet, dierfen haut net vun engem EU-Land an dat anert. Dat ass lächerlech! Dat sinn artifiziell Grenzen, déi gezu ginn, wou de Kabel net weess, datt d’Grenz iwwerschratt gëtt. D’Piraten am EU-Parlament hate sech dofir och an enger éischter Instanz géint dës Direktiv ausgeschwat, well an den éischten Trilog-Gespréicher den Ëmfang vun der Direktiv reduzéiert sollt ginn. Ech hunn et scho gesot, mir schwätzen hei vun enger Minimesure. A si haten tatsächlech an den Trilog-Gespréicher nach de Culot, wëllen déi Direktiv nach wëllen ze reduzéieren. Um Enn haten d’Piraten sech nämlech fir en Enn vum Geoblocking bei alle Filmer a Serien ausgeschwat, wou e Fernseesender mat dru geschafft huet. Net 100 %. Mee soubal et koproduzéiert gëtt vun engem Tëleessender, muss et kënnen iwwerdroe ginn. D’Positioun vum Parlament war awer déi, datt et nëmme sollen d’Noriichtesendunge betreffen. Nodeems hei dann awer verschidde Garantien a Flexibilitéiten an den Text
matagebaut goufen, an notamment, datt eebe verschidde Serien a Filmer, déi Eegeproduktioune sinn, drënner falen, konnten d’Piraten sech schlussendlech dann awer mam Text ufrënnen. An esou wéi eis europäesch Schwësterparteie wäerte mir dann och hei an der Chamber haut dëse Projet guttheeschen, net ouni awer eebe wéi gesot drop hinzeweisen: Dat heiten ass eng Minimesure. Si wäert fir de lëtzebuergesche Marché relativ wéineg Impakt hunn. Mir wäerten domadder leider net de Geoblocking stoppen. An ech mengen, datt dat eng Mesure wier, a mir hunn et hei schonn e puermol gesot an
ech weess, datt de Minister dat och als Hausaufgab ëmmer erëm mat op Bréissel hëlt: de Geoblocking endlech ganz ze stoppen.
Ech soen Iech Merci.

Zesummenhang posts

Fir eng rezent Etude vum European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) goufen Ofwaasseranalysen a Stied a ganz Europa an och ausserhalb
An der Äntwert op meng Fro n°387 huet d’Mobilitéitsministesch informéiert, dass d’CFL am Joer 2035 misste ronn 40% méi Leit astellen, fir d’Ziler vum
Bei engem Nato-Treffen den 3ten Abrëll gouf iwwert d’Schafung vun engem Fong fir d’Ukrain diskutéiert. An dësem Fong sollen 100 Milliarden iwwert déi nächst