7759 – Projet de loi modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President.
Merci der Rapportrice fir dee gudden, verdauleche Rapport.
Steierbedruch, Korruptioun a Geldwäsch kaschten d’EU vill Suen. An dofir wäerte mir och haut dëse Projet matënnerstëtzen. Et ass eng international Kooperatioun, déi immens wichteg ass fir d’EU, fir dass mer eeben net einfach eng gewëssen Toleranz do opbauen, mee am Contraire, dass mer elo do dergéint virginn. An dofir wäerte mir dëse Projet haut matstëmmen.
Merci.
M. Sven Clement (Piraten) | Ganz gutt

Zesummenhang posts

Deutsche Versioun weiter unten Liicht Sprooch D’Pirate sinn eng politesch Partei. Eng politesch Partei ass eng Grupp vu Leit mat Iddie fir nei Gesetzer.
Deutsche Version weiter unten. De Walprogramm vun de Piraten Liicht Sprooch D’Pirate sinn eng politesch Partei. Eng politesch Partei ass eng Grupp vu Leit
De Piratendeputéierten Marc Goergen an de Südkandidat Yann Retter hunn haut d’Vertrieder vun der FGFC (Fédération Générale de la Fonction Communale) gesi fir mat