7759 – Projet de loi modifiant le Code de procédure pénale aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President.
Merci der Rapportrice fir dee gudden, verdauleche Rapport.
Steierbedruch, Korruptioun a Geldwäsch kaschten d’EU vill Suen. An dofir wäerte mir och haut dëse Projet matënnerstëtzen. Et ass eng international Kooperatioun, déi immens wichteg ass fir d’EU, fir dass mer eeben net einfach eng gewëssen Toleranz do opbauen, mee am Contraire, dass mer elo do dergéint virginn. An dofir wäerte mir dëse Projet haut matstëmmen.
Merci.
M. Sven Clement (Piraten) | Ganz gutt

Zesummenhang posts

Ufank Abrëll waren d’Piraten zesumme mat den anere Memberen vum Aktiounscomité géint Atomkraaft beim Wirtschaftsminister Lex Delles. D’Entrevue war u sech beim Premier gefrot
A menge parlamentaresche Froe n°3813 an 3927 hat ech op d’Situatioun vun Déierenbesëtzer um Wunnmarché opmierksam gemaach, wou et virkënnt, dass Locatairen verbuede kréien,
Den 15ten Abrëll 2024 um 19 Auer zu Koplëscht am HQ an online.  Start : 19h00 ; Enn 21h00 Vun der Parteileedung ware präsent: Clement Sven