lescht Bäitreeg

Macht Dieren op!

Et ass eng onbaarmhäerzeg Keelt iwwert Europa, déi och Lëtzebuerg betrëfft. An engem vun de räichste Länner, liewen awer nach …